• Klubist

  • MTÜ CLUB RENAULT

Tutvustus

CLUB RENAULT klubi on mittetulundusühing, mille põhiülesandeks on Renault margist huvituvate isikute koondamine ja Renault`iga seonduva propageerimine. Klubi tegevuse eesmärgiks on sarnaste huvidega inimeste ühendamine, nende igakülgne abistamine ja selle läbi autokultuuri tõstmine Eestis.

Olete kõik oodatud meie klubi koduleheküljele ja foorumisse, et lüüa kaasa meie poolt korraldatavates ettevõtmistes.

Ajalugu

Eesti Renault Klubi tegevus sai alguse ühtse foorumi loomisega 2008 aasta alguses.
Ametlikuks mittetulundusühinguks, mille juhatuse liikmeteks olid Eduard Gavaljan ja Edgar Mets, registreeriti Klubi 29.08.2009. Mõni aeg hiljem, 13.01.2010, alustas tegevust teine Renault margile suunatud Klubi - Club Renault.
Arvestades Eesti Renault kogukonna suurust jõuti peagi selgusele, et ainus võimalus on kahe Klubi võimalik ühinemine. Pärast mõningast vaidlusperioodi toimus 2010 aasta kevadel kahe Klubi ametlik ühinemine.
Erinevate asjade kokkulangemiste ja lahkhelide tõttu loodi uus mittetulundusühing, mis jätkab Eesti Renault Klubi tööd.
Eesti Renault Klubi taasasutati 5.07.2010 MTÜ Club Renault nime all.

Tulemuseks oli klubi, kus ei ole Renault'ide aastaarvude suhtes piiranguid ja üldse ei pea omama ühtegi liiklusvahendit, et klubi liikmeks hakata, peamine on hoida Renault'ile üks koht südames.